PERKHIDMATAN

KETERANGAN PERKHIDMATAN

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung (JTKSM)1. Khidmat Nasihat Undang-Undang Perburuhan 2. Pengurusan Agensi Pekerjaan Swasta 3. Pengurusan Pekerja Asing 4. Perkhidmatan Pekerjaan (JobsMalaysia)
Unit Komunikasi Korporat (UKK)1. Media Massa 2. Aduan dan Khidmat Pelanggan 3. Penerbitan Laporan Tahunan 4. Promosi dan Penjenamaan 5. Fotografi, Multimedia dan Grafik 6. Strategi Media Sosial
Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)Latihan semula
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)1. Penyediaan Standard 2. Penguatkuasaan 3. Promosi KKP
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS)1. Pendaftaran Kesatuan Sekerja 2. Pergerakan Kesatuan Sekerja 3. Perundangan dan Penguatkuasaan Kesatuan Sekerja
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)1. Memberi latihan 2. Khidmat perundingan 3. Menyebarkan maklumat 4. menjalankan penyelidikan dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OSH)
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)Menerima segala aduan dan pertanyaan yang berkaitan dengan Pinjaman Latihan Kemahiran Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
Jabatan Tenaga Manusia (JTM)Pengambilan pelajar, penyedia latihan kemahiran.
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)Caruman, tuntutan faedah.
Mahkamah Perusahaan (MP)1. Membicarakan dan memberi keputusan kes yang dirujuk oleh YB Menteri. 2. Mendaftar dan memberi pengiktirafan Perjanjian Kolektif.
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)1. Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) 2. Pusat Bertauliah 3. Persijilan Kemahiran 4. Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) 5. Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) 6. Pakar Industri
Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP)1. Representasi Pemulihan Kerja 2. Pertikaian Perusahaan 3. Productivity Linked Wage System (PLWS)